product details

永恒的创新,永远的天源
产品详情
TY2GKE食品化工输送泵
    发布时间: 2016-09-26 11:51    
TY2GKE食品化工输送泵
1. 适用工况: 
    用于酒厂、食品厂、糖厂、罐头厂等输送酒精蜂蜜糖汁牙膏牛奶奶油酱油植物油动物油葡萄酒等。采用特殊的不锈钢材质以适合于食品行业的特殊要求。与介质相接触各种零件均符合食品卫生标准,本产品可制成小车移动式结构。


2. 工作范围 
   1). 流    量:1~60 m3/h 
   2). 进口压力:-0.08~1.4 MPa 
   3). 出口压力:0.2~2.5MPa 
   4). 吸上高度:5~7 m 
   5). 介质温度:-20~120℃ 
   6). 介质粘度:0.5~10000 mm2 /s 
   7). 转    速:400~1500 r/min